Skip to main content

Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

By 27 september 2012december 8th, 2020Nieuws

Ook de omstreden belaste vergoeding voor woon-werkverkeer, de forensentaks, maakt onderdeel uit van de fiscale maatregelen voor 2013. Met ingang van 1 januari is de vergoeding voor woon-werkverkeer niet langer onbelast. Het maakt niet uit of de werknemer autorijdt, fietst of met het openbaar vervoer reist. Vergoedingen voor alle reisvormen voor woon-werkverkeer zijn vanaf volgend jaar belast.
Gelukkig is er wel een overgangsregeling getroffen. Een OV-abonnement bijvoorbeeld dat vóór 25 mei 2012 is aangeschaft en doorloopt na 1 januari 2013 blijft onbelast zolang het abonnement nog geldig is.
Voor ambulante en gedetacheerde werknemers zijn uitzonderingsregels opgesteld. Voor hen is er pas sprake van woon-werkverkeer als zij langer dan één jaar naar dezelfde werkplek reizen. Zolang dat niet het geval is, mogen zij deze reizen als zakelijke reizen beschouwen. Werknemers kunnen zakelijke reizen dus gewoon blijven declareren met de bestaande belastingvrijstelling.

Tip:
Om werkgevers te stimuleren zich nog meer in te spannen om hun werknemers een diploma te laten halen, komt er een aanvullende afdrachtvermindering. Deze afdrachtvermindering mag in aanmerking worden genomen als het diploma is behaald. Het gaat om een extra afdrachtvermindering van € 350 per studiejaar voor de variant bbl en € 240 voor werkend-leren op hbo-niveau. Het nadeel van deze extra afdrachtvermindering is dat gedurende de opleiding de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering onderwijs wordt verlaagd.