Afschaffing jubelton

Per 1 januari 2023 wordt de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel: de jubelton) flink versoberd en met ingang van 1 januari 2024 wordt de gehele regeling afgeschaft.

Lees er hier meer over.

Plannen kabinet om de koopwoningmarkt voor starters en doorstromers te verbeteren

Het kabinet wil de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt verbeteren. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.

Bron: Rijksoverheid