AFM vraagt aandacht voor werknemers met beperkte pensioenopbouw

In het nieuwe pensioenstelsel mogen de werknemers die beperkt pensioen opbouwen niet vergeten worden. Een belangrijk punt in het nieuwe stelsel is het verkleinen van de groep die geen pensioen opbouwt.

Op de website www.geenpensioen.nl staan handige tips voor werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers een goed pensioen opbouwen.

De AFM doet een oproep aan de pensioensector om ‘met elkaar in gesprek te gaan over de analyses uit deze verkenning, en na te gaan op welke manieren onrealistische verwachtingen bij deelnemers over hun pensioen kunnen worden voorkomen’.

Geen pensioen via de werkgever
In 2021 is de website www.geenpensioen.nl gelanceerd om het aantal werknemers zonder een aanvullend pensioen te verkleinen en werkgevers en werknemers te helpen om te komen tot een pensioenregeling. Op deze website is een handig stappenplan te vinden, hoe werkgevers een pensioenregeling kunnen aanbieden aan hun werknemers.

Bron: SER, Geen pensioen