Aanscherping Regelgeving Wwft

By 11 maart 2020december 8th, 2020Nieuws

In de afgelopen jaren zijn diverse formele regels aangescherpt. Dat geldt zowel voor wet- en regelgeving alsmede voor onze beroepsregels. Tot voor kort was het niet nodig om alle mensen voor wie wij werkzaamheden voor verrichten te identificeren. Vrijgesteld hiervoor waren bijvoorbeeld de echtgenoten van ondernemers en particuliere klanten. Deze vrijstelling is komen te vervallen. Daarom zullen wij mogelijk u of uw partner op ons kantoor uitnodigen voor de noodzakelijke verificatie van uw identiteit. Vergeet u dan niet een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, Identiteitskaart of Rijbewijs) mee te nemen.
 
Bij de verificatie leggen wij de volgende gegevens vast:
–       Uw naam
–       Adres
–       Registratienummer van uw identiteitsbewijs (documentnummer)
–       Datum van afgifte
–       Plaats van afgifte

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.