2023: geen betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u geen betalingskorting meer als u uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in 1 keer betaalt, vóór de uiterste betaaldatum van de 1e termijn. Deze betalingskorting schaft het kabinet af. Het kabinet gaat het geld dat het zo bespaart, gebruiken voor lastenverlichting voor huishoudens.

U kunt in 2023 nog steeds uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in 1 keer betalen, als u dat wilt.

Betaalt u in 2023 uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting in 1 keer, vóór de uiterste betaaldatum van de 1e termijn? Daarvoor krijgt u wel betalingskorting.

Bron: Belastingdienst