De langstlevende ouder wordt opgenomen – wat nu?

Moeder is opgenomen in een verzorgingstehuis en een van haar kinderen blijft achter in haar eigen woning. Zijn er in deze situatie nog maatregelen te nemen om de toekomstige erfbelasting te verminderen? De eerste vraag die gesteld moet worden, is of moeder nog wilsbekwaam is of dat er een levenstestament is opgesteld. Als aan een van deze voorwaarden is voldaan, zou er een huurovereenkomst met huurbescherming aan het kind kunnen worden aangeboden. Afhankelijk van de hoogte van de huur kan bij overlijden een beperkte aftrek wegens de leegwaarderatio worden toegepast. Maar is dit verstandig, en waar moet je dan op letten?

In de eerste plaats is de aftrek wegens de leegwaarderatio sinds 2023 aanzienlijk verlaagd. Voor zover deze nog leidt tot aftrek, geldt deze alleen voor de andere kinderen en niet voor het hurende kind. Daarnaast moeten de andere kinderen rekening houden met het effect van huurbescherming. Het is mogelijk dat het hurende kind hiervan gebruikmaakt en na het overlijden van moeder in de woning blijft huren. Als de huur laag is vastgesteld om de gewenste aftrek bij overlijden te verkrijgen, is dit een vaststaand gegeven voor de andere kinderen na het overlijden van moeder.

Bron: Fiscount