Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensieve mkb (TEK) verder uitgewerkt

TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen voor energiekosten.

Aanvragen vanaf het eerste kwartaal
De precieze datum van aanvragen wordt later bekend. Het zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn.

Voor wie is TEK?
U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw mkb-onderneming minimaal 7% van de omzet zijn. Er is geen eis meer aan de minimumhoeveelheid die u jaarlijks verbruikt. TEK toetst of u aan deze 7% voldoet. Dit berekenen zij zo:

Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt getoetst via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023;
TEK rekent met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs worden in januari 2023 bekend gemaakt.
Uw jaaromzet. Deze wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.

Aanvragen met terugwerkende kracht
U kunt de TEK vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag.

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Na uw aanvraag neemt TEK zo snel mogelijk een besluit. Als u recht heeft op deze regeling ontvangt u binnen een week 60% van de maximale subsidie als voorschot.

Wanneer TEK definitieve subsidie berekend heeft (vaststelling) bepalen zij de definitieve hoogte van de subsidie. Alle ontwikkelingen en het laatste nieuws vindt u op: www.rvo.nl/tek.

Vragen en Energieloket
Heeft u al een vraag? Ga hiervoor naar de livechat op www.rvo.nl. Als u liever belt, kan dat naar 088 042 42 42.

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten? Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf. Andere informatie over nieuwe en bestaande maatregelen om de energierekening deels te compenseren vindt u op onze website.

Bron: Rijksoverheid, RVO