Ontwikkelingen rondom de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)

TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen voor energiekosten. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat TEK voor u uitvoeren en informeert u over de ontwikkelingen.

Wijzigingen in de regeling
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) paste TEK onlangs op een aantal punten aan. Bij het uitwerken van de regeling bleek dit nodig. De volgende punten zijn aangepast:

Het percentage energiekosten van de omzet is verlaagd van 12,5% naar 7%;
Het maximum subsidiebedrag voor landbouwondernemingen is verhoogd van € 62.000 naar € 160.000;
De voorwaarden dat u alleen in aanmerking komt voor TEK als uw onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit verbruikt, is geschrapt.

Voor wie is TEK?
U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw mkb-onderneming een relatief groot deel uitmaken van de omzet. U krijgt een compensatie van 50% van de energiekostenstijging. De stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag.

Op de hoogte blijven
De komende tijd houden wij u op de hoogte van wat er gebeurt rond TEK. Denk aan mijlpalen, aanpassingen in de regeling, wanneer de regeling precies opent of sluit. De ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. Houd daarom ook onze pagina www.rvo.nl/tek in de gaten.

Vragen en Energieloket
Heeft u al een vraag?  Signalen van ondernemers brengen we over aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ga hiervoor naar de livechat op www.rvo.nl. Als u liever belt, kan dat naar 088 042 42 42. Dit is ons algemene telefoonnummer.

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten? Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf. Andere informatie over nieuwe en bestaande maatregelen om de energierekening deels te compenseren vindt u op onze website.

Bron: RVO