Wat te doen als debiteuren door corona failliet gaan?

By 19 mei 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Het is niet ondenkbeeldig dat enkele klanten van uw organisatie de komende tijd door de coronacrisis hun facturen niet meer kunnen betalen. Faillissementen liggen op de loer. In zo’n situatie moet uw organisatie niet de volgende partij in de keten zijn die omvalt. Bij kleine bedragen is dat risico niet zo snel aan de orde, maar als één of twee grote debiteuren ineens niet meer kunnen betalen, kan een faillissement van de debiteur grote gevolgen hebben. Uw organisatie kan dan bij de curator aan de bel trekken of het risico verzekeren. 

Als een klant niet in staat is om te betalen voor de goederen of diensten die zijn geleverd, bijvoorbeeld bij een faillissement in deze coronacrisis, kan uw organisatie de geleverde goederen terugvragen met een brief aan de curator. Daarnaast kan uw organisatie melding maken van het openstaande bedrag bij de curator, zodat die schuld wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement. Dit zijn de eerste drie actiepunten die uw organisatie op korte termijn kan zetten:

1. Schuld van failliete klant verzekerd
Voor de langere termijn is het goed om na te gaan of uw organisatie baat heeft bij een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd. Voor iedereen die goederen of diensten op rekening levert aan zakelijke klanten biedt een kredietverzekering zekerheid. Bij een kredietverzekering betaalt de organisatie een premie over de omzet. Als een klant de factuur niet kan betalen, krijgt de organisatie het geld uitbetaald van de verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars stellen tegenover het uitkeren van de vordering dat uw organisatie uitblinkt in goed debiteurenbeleid. Het is alleen mogelijk om een kredietverzekering af te sluiten als u levert aan zakelijke klanten. Wat wel of niet onder een verzekering valt en of er regels zijn in verband met de coronacrisis, hangt af van uw  verzekeringsmaatschappij en de voorwaarden van de verzekering.

2. Met exportverzekering buitenlandse debiteuren gedekt
Heeft u een kredietverzekering afgesloten, dan bent u verzekerd voor onbetaalde rekeningen als uw zakelijke klanten niet kunnen betalen. Soms geldt een kredietverzekering alleen voor klanten in Nederland, maar het is soms ook mogelijk om u te verzekeren als u buitenlandse klanten heeft die niet kunnen betalen als gevolg van een faillissement of een tekort aan geld, maar ook door politieke onrust, oorlog of natuurrampen. Met de exportkredietverzekering verzekert u zich tegen openstaande vorderingen van debiteuren in het buitenland.

3. Kredietverzekeraar weet veel van debiteuren
Kredietverzekeraars kunnen uw organisatie ook op een andere manier ondersteunen. Menig kredietverzekeraar verzamelt namelijk gegevens van wanbetalers. Als uw goederen of diensten wilt leveren , is het verstandig bij de kredietverzekeraar na te gaan hoe een klant zich gedraagt. Soms geven kredietverzekeraars ratings van kredietwaardigheid. Een kredietverzekeraar kan u mogelijk ook ondersteuning bieden bij het opzetten van een incassotraject bij klanten die de neiging hebben om structureel te laat te betalen.

Heeft u vragen rondom de coronacrisis? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: Rendement