Skip to main content

Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? U heeft nog tot en met 31 oktober 2021 om een definitieve berekening aan te vragen.

Het voorschot dat u ontvangen heeft, is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming kan nu berekend worden, nu uw daadwerkelijke omzetverlies bekend is. Let op! U moet deze definitieve berekening wel eerst zelf aanvragen!

Aan de hand van deze definitieve berekening wordt bepaald of u nog geld krijgt of dat u een bedrag moet terugbetalen. Vraagt u geen definitieve berekening aan, dan moet u de volledige tegemoetkoming terugbetalen.

Heeft u een voorschot ontvangen van € 20.000 of meer? Dan moet u een derden- of een accountantsverklaring meesturen met uw aanvraag. Controleer zelf of u een verklaring mee moet sturen met uw aanvraag. Let op! Het aanvragen van een derden- of accountantsverklaring kost vaak veel tijd, vraag deze dus op tijd aan. 

Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

Bron: Rijksoverheid, UWV