Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan

Als u in het tweede kwartaal van 2021 (Q2) TVL-subsidie heeft ontvangen, dan moet u de werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO. De definitieve tegemoetkoming kan dan worden vastgesteld. U kunt dit doen via: mijn.rvo.nl/tvl ga vervolgens naar ‘Aanvraag Beheren’. De RVO heeft ook bij TVL Q2 het vaststellingsformulier grotendeels al ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst.

U kunt akkoord geven als u het met de ingevulde gegevens eens bent. Zo niet, dan past u de gegevens aan. Heeft u een TVL-aanvraag gedaan van € 125.000 of meer? In dat geval moet u direct een accountantsproduct bijvoegen bij uw vaststellingsverzoek. U moet het verzoek uiterlijk op 8 maart 2022 hebben ingediend bij de RVO.

Begin op tijd met het verzamelen van de juiste bewijsstukken en voeg deze bij het vaststellingsverzoek. Dit zorgt ervoor dat de afhandelingsduur sneller gaat.

Bron: Fiscount