Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

By 21 april 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Als werkgever heeft u diverse wettelijke administratieve verplichtingen op het gebied van loonheffingen. Door de coronacrisis, kan het zo zijn dat u aan deze verplichtingen niet kunt voldoen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) maakt bekend dat zij coulant zullen optreden wanneer u deze verplichting in redelijkheid niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen. Voorwaarde is wel dat u dit alsnog herstelt, zodra dit weer mogelijk is. 

Identicitatieplicht nieuwe medewerker
Het gaat dan bijvoorbeeld om de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Als een werkgever dat niet (tijdig) doet, kan dit leiden tot toepassing van het anoniementarief. De Belastingdienst zal in deze situaties een soepel standpunt innemen als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt, zodra dit kan.
Let op: u bent wel verplicht om een kopie (al dan niet digitaal) van het identiteitsbewijs tijdig op te nemen in de loonadministratie.

Bron: Fiscount