Het digitale uitstelportaal van de Belastingdienst wordt woensdag 4 november 2020 heropend. Het kabinet heeft besloten dat ondernemers die nog niet eerder om uitstel voor betaling van de belastingschulden hebben verzocht of dat nogmaals willen doen, dat nog tot 1 januari 2021 kunnen doen.
Als deze ondernemers aan de voorwaarden voldoen, hebben zij 36 maanden om hun opgebouwde belastingschuld af te betalen.

Eerder werd bekend gemaakt dat uitstel van belasting betalen tot 1 oktober 2020 ingediend kon worden. Dit is nu aangepast. Vanaf 4 november 2020 wordt het uitstelportaal weer opnieuw geopend. Ook worden de uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst zijn binnengekomen conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Heeft u vragen over het uitstelbeleid? Neem contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.