Het is mogelijk vanaf 2022 om een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die je werknemer maakt door het thuiswerken. Dit staat in de belastingplannen voor 2022. De gerichte vrijstelling bedraagt € 2 per thuisgewerkte dag. Dit is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Dit geldt ook als een werknemer slechts een deel van de dag thuis werkt.  De werkgever kan naast de thuiswerkkostenvergoeding de al bestaande gerichte vrijstellingen voor noodzakelijke gereedschappen, ICT-middelen en arbovoorzieningen toepassen.

Bron: Fiscount