Vanaf 1 oktober 2021 worden de coronasteunmaatregelen stopgezet. Mochten er nieuwe maatregelen nodig zijn door opleving van het virus, dan wordt dit besluit heroverwogen. Per 1 juli is de versoepeling van het urencriterium stopgezet. Dit geldt voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB).

Voor allerlei ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, is het urencriterium van belang. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen deze aftrek krijgen als zij minstens 1225 uren in een jaar tijd aan hun onderneming besteden. Tijdens de coronacrisis is er een steunmaatregel opgenomen. Ondernemers mochten er dan vanuit gaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming besteedden. Dit geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De ondernemer mag er dan vanuit gaan dat hij in 2021 evenveel uren heeft gewerkt als in 2019. Per 1 juli is deze versoepeling dus gestopt.

Bron: Rijksoverheid, Rendement