Update – Bijzonder uitstel van betaling wegens coronavirus (voorlopige aanslag: geen uitstel maar zelf (laten) verlagen bij lagere winstverwachting)

By 20 maart 2020december 8th, 2020Corona nieuws

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden.

(voorlopige aanslag: geen uitstel maar zelf (laten) verlagen bij lagere winstverwachting)

Bedrijven die in betalingsproblemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen uitstel van betaling aanvragen. Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel van betaling heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst direct de invorderingsmaatregelen voor een periode van drie maanden. Wanneer voor het bedrijf een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, dan kan het bedrijf daarna verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Bij deze verlengingsaanvraag zal wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) moeten worden bijgevoegd. Welke informatie en wanneer een verklaring van een derde deskundige moet worden bijgevoegd, is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wie deze verklaring kan afgeven. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website. 

De Belastingdienst geeft aan dat dit bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Dit houdt in dat er wel eerst een aanslag moet zijn opgelegd voordat bijzonder uitstel van betaling aangevraagd kan worden. Voor toekomstige, nog te verwachten aanslagen kan geen uitstel worden gevraagd.

Meer informatie over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling vind je hier.