Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen

Sinds eind november vorig jaar zijn er weer strengere coronamaatregelen van kracht. Daarom is toen ook de coronasteun weer uitgebreid. Een van de steunmaatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling. Als je toen al bijzonder uitstel van betaling had, dan werd dat automatisch tot 31 december 2021 verlengd voor belastingen, waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 februari 2022. Je hoefde daarvoor geen actie te ondernemen. Had je nog geen uitstel aangevraagd of had je toen alle schulden al afgelost, maar kwam je door de strengere coronamaatregelen toch weer in betalingsproblemen, dan kon je opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021. Omdat het bijzonder uitstel belastingen betreft, waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, geldt dit dus ook voor bijvoorbeeld de laatste kwartaal- of maandaangiften 2021 voor de btw en de loonheffing.

Wel aangifte doen!
De btw-aangifte en loonaangifte over het laatste tijdvak van 2021 moet je wel uiterlijk 31 januari 2022 bij de Belastingdienst hebben ingediend. Maar je hoeft de verschuldigde belasting door het bijzonder uitstel van betaling dan nog niet te betalen. De belastingschuld wordt namelijk opgeteld bij de belastingschuld die je vanaf 1 oktober 2022 moet gaan aflossen op grond van de betalingsregeling. Die regeling houdt in dat je vanaf 1 oktober a.s. in zestig maanden (dus uiterlijk tot 1 oktober 2027) jouw belastingschulden moet afbetalen aan de Belastingdienst.

Let op
Deze maand maakt het kabinet bekend of verder uitstel wordt verleend. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Bron: Ficsount