Skip to main content

Uitstel betaling loonbelasting loopt uiterlijk 1 januari 2021 af

By 8 september 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Helemaal aan het begin van de coronacrisis (in maart) heeft het kabinet een tijdelijke versoepeling voor de betaling van loonbelasting en andere belastingen aangekondigd. Bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen kwamen, konden dit aanvragen. Dit uitstel wordt de komende maanden langzaam afgebouwd tot aan 31 januari 2021. Dan moeten alle ondernemers aangepast zijn aan het nieuwe normaal.

Huidige regeling uitstel loonbelasting
Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt voor deze regeling krijgt hij uitstel van betaling voor de meeste belastingen gedurende drie maanden. Ondernemers kunnen op verzoek langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij kunnen aantonen dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

Afbouw van uitstel loonbelasting
Er komt een ruimhartige aflossingsregeling voor het aflossen van de belastingschuld die de afgelopen maanden is ontstaan. Is de uitstel voor 3 maanden verleend en kan dus ook aflopen vóór 31 januari. Alle ondernemers die recht hebben op uitstel, krijgen 24 maanden om de belastingschuld in maandelijkse gelijke delen af te betalen.

De invorderingsrente wordt vastgesteld op 0,01 procent tot en met 31 december 2021. Er is ook geen zekerheid gevraagd voor de schuld, zoals dat bij normale betalingsregelingen wel wordt gevraagd. Er wordt ook niet verrekend met belastingteruggaven en er zijn geen aanvullende voorwaarden, tenzij ‘de belangen van de Staat in het geding zijn’. Daarmee doelt de staatssecretaris bijvoorbeeld op gevallen van fraude of misbruik.
Het kabinet gaat er bij deze regeling vanuit dat er geen nieuwe maatregelen meer komen rondom het coronavirus. Mocht dit toch anders blijven te zijn, wordt deze regeling mogelijk weer herzien.

Overige aflopende regelingen
Naast de afbouw van het uitstel van belastingen, worden ook de versoepelingen ten aanzien van de g-rekening en de verklaring omtrent betalingsgedrag in dezelfde lijn afgebouwd. Ook het versoepelde beleid rond de betalingsverzuimboetes loopt op 1 januari 2021 af. Dat betekent dat na 1 januari een betaalverzuimboete is verschuldigd als niet op tijd wordt voldaan aan betalingsverplichtingen. De belastingrente zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%.

Niet kunnen aflossen binnen 24 maanden 
Er zullen ondernemingen zijn die niet binnen 24 maanden de belastingschuld kunnen terugbetalen. In deze specifieke gevallen wordt er gekeken naar maatwerkoplossingen.

Ondernemingen ontvangen brief
Ondernemingen die belastinguitstel hebben gekregen, ontvangen binnenkort een brief met algemene informatie over de hoofdlijnen van afbouw van de uitstelregeling. In december 2020 volgt een gedetailleerde brief met informatie over een betalingsregeling voor de opgebouwde schuld, waarvan de eerste termijn eind januari 2021 vervalt. De brief bevat onder meer de voorwaarden voor de betalingsregeling en een voorlopig overzicht van de opgebouwde schuld, waarop de betalingsregeling in eerste instantie wordt gebaseerd.

Bron: Salarisnet