De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) wordt gebruikt voor onder andere wetten en regels die gelden voor specifieke branches. Bijvoorbeeld voor het verlenen van subsidies. Daarnaast was de SBI-code een maatstaf voor de coronasteunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bij sommige ondernemingen stond de SBI-code verkeerd geregistreerd en zij kwamen hierdoor niet in aanmerking voor de TVL.

Ondernemingen krijgen nu de mogelijkheid om een herzieningsverzoek van hun SBI-code bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl) in te dienen voor het vierde kwartaal van 2020. De hoofdactiviteit van de onderneming wordt dan opnieuw getoetst.

Wat heeft u nodig voor dit herzieningsverzoek?

  • U moet kunnen aantonen dat de eerder geregistreerde SBI-code voor 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit van de onderneming was;
  • U moet kunnen aantonen welke SBI code beter past;
  • U moet hiervoor bewijs aan kunnen leveren, bijvoorbeeld BTW-aangifte, jaarrekening.

De periode dat u een herzieningsverzoek kunt aanvragen is nu open tot met 20 augustus (17:00 uur).