Tot 1 april 2021 wordt de vaste reiskostenvergoeding verlengd

Door de coronamaatregelen is het reispatroon van werknemers veranderd. De werkgever hoeft nog geen gevolgen te verbinden aan dit veranderende reispatroon. Tot 1 april 2021 mag de werkgever uit blijven gaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd.

Deze regel geldt alleen voor werknemers die al vóór 13 maart 2020 in dienst waren. Dit betekent dat werknemers die na die datum in dienst zijn gekomen voor de thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding op grond van de gerichte vrijstelling kan geven. Wat de werkgever wel kan doen is:

  • De werkelijk gereisde km onbelast vergoeden tegen 0,19 cent per kilometer
  • Vaste reiskostenvergoeding zorgen dat hij de thuiswerkdagen belast. Deze vergoeding kan door de werkgever ook aangewezen worden als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Het is niet wettelijk verplicht om de vaste reiskosten door te betalen als de werknemer deze kosten niet maakt. Als in de arbeidsvoorwaardenregeling, personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is afgesproken dat de werkgever de reiskosten moet blijven betalen bij afwezigheid van de werknemer, dan zal de werkgever dat moeten blijven doen. Als dit niet is opgenomen in een regelement, dan kan de werkgever dit stopzetten. Wel mag dit alleen gedaan worden met een goede reden en moet dit toegelicht worden aan de werknemer.

Heeft u vragen over de reiskostenvergoeding van uw personeel? Neem dan contact op met Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Salaris Rendement