Skip to main content

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Sinds er weer beperkende coronamaatregelen gelden, is ook de coronasteun weer opgepakt. Een van de coronasteunmaatregelen is de TVL Q4 2021, waarmee je een tegemoetkoming kunt krijgen voor de vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. Heb je in het vierde kwartaal minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoe je aan de overige voorwaarden? Dan kun je TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. Je kunt ook van de TVL Q4 gebruikmaken als je in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling. Het aanvraagloket is tot en met  28 januari 2022 open.

Ook TVL Q1 2022

Je kunt ook voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1, januari tot en met maart) TVL krijgen. De regeling is gelijk aan de TVL Q4 2021. Maar om in aanmerking te komen voor TVL Q1 2022 moet jouw bedrijf minimaal 30% omzetverlies lijden in het eerste kwartaal van 2022. De verlaging van 30% naar 20% in TVL Q4 2021 was eenmalig. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de subsidiebedragen blijven gelijk: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket opengaat.

Bron: Ficsount