Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

Het is nu goedgekeurd dat voor belastingen die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn, uitstel van betaling wordt verleend. Naast het extra belastinguitstel en de reguliere betalingsregeling. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat bij het vóór 1 oktober jl. verleende bijzonder uitstel van betaling aan de ondernemer is toegezegd dat er geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen. Ook wordt goedgekeurd dat de Ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen die tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor extra uitstel van betaling is verleend.

De betalingsregeling houdt in dat ondernemer op 1 oktober 2022 begint met het terugbetalen van zijn belastingschuld die hij tijdens de coronacrisis heeft opgebouwd. In termijnen zal hij de belastingschuld gaan terugbetalen. De uiterste betaaldatum is 1 oktober 2027. Is het onmogelijk voor de ondernemer om op 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen, dan mag hij later beginnen met terugbetalen. Maar de deadline voor het geheel afgelost hebben van de belastingschuld staat op 1 oktober 2027.

U moet als ondernemer wel opletten dat u steeds tijdig en juist de aangifte doet en op tijd en volledig voldoet aan de betalingsverplichtingen die hieruit voortvloeien.

Bron: Fiscount