Vanaf het vierde kwartaal van 2021 worden de steunmaatregelen stopgezet. Mochten er nieuwe maatregelen nodig zijn door opleving van het coronavirus, dan wordt dit besluit heroverwogen. Dit heeft het demissionaire kabinet besloten.

De NOW (NOW 4) is op één punt gewijzigd. Er is een omzetverliesgrens geïntroduceerd door de coronacrisis. Deze wijziging betekent dat het maximale op te geven omzetverlies door de berekening van de subsidie een plafond heeft van 80%. Dit geldt ook voor organisaties met een hoger omzetverliespercentage. Het maximale subsidiepercentage blijft 85%. Een organisatie die bijvoorbeeld een omzetverlies van 100% heeft, krijgt subsidie voor 68% (80% x 85%) van zijn loonsom.

De overige voorwaarden van de NOW blijven ongewijzigd. De wijziging moet nog wel in de regeling verwerkt worden. Dit zal er voor zorgen dat het aanvraagloket later opent en dat de voorschotten later worden uitgekeerd. Het is nog niet duidelijk, wanneer het loket exact opent.

Er zijn veel partijen, vakbonden en ondernemersverenigingen die vinden dat de steunmaatregelen te vroeg stoppen. Ook is er angst dat de deltavariant van het coronavirus de komende maanden nog voor problemen kan zorgen.

Bron: Rijksoverheid, Rendement