Het kabinet investeert € 1,4 miljard in een sociaal pakket dat mensen die hun baan kwijtraken door de coronacrisis direct aan nieuw werk moet helpen door bijvoorbeeld omscholing of begeleiding aan nieuw werk.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Eind augustus kondigde het kabinet de verlenging van het steun- en herstelpakket aan om banen te behouden en mensen voor te bereiden op de veranderde arbeidsmarkt. Het kabinet verlengt de NOW 3.0 en daarnaast investeren zij 1,4 miljard euro in een aanvullend sociaal pakket. Met dit sociaal pakket wil het kabinet mensen zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk/inkomen. Het aanvullende sociaal pakket richt zich op:

  • Ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk;
  • Opleiding en ontwikkeling;
  • Bestrijding van jeugdwerkloosheid;
  • Aanpak van armoede en schulden

Bij reorganisaties kunnen werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken maken over bijvoorbeeld scholingsmogelijkheden. Er worden speciale regionale mobiliteitsteams vanuit de gemeentes opgezet die mensen gaan begeleiden bij het zoeken naar ander werk.

Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
Het kabinet investeert €199 miljoen in scholing en ontwikkeling om te zorgen dat mensen aan het werk blijven of nieuw werk vinden. Deze maatregelen sluiten zoveel mogelijk aan bij de al bestaande maatregelen. Het gaat om scholing waarop werkenden en werkzoekenden rechtstreeks een beroep kunnen doen, zoals de kosteloze ontwikkeladviezen vanuit de regeling 'Nederland leert door'. Hiervoor komt in 2021 extra subsidie beschikbaar. Werknemers kunnen binnenkort ook gebruikmaken van kosteloze (online) scholingstrajecten. Daarvoor is een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers aan werknemers. Het kabinet stelt hiervoor in 2021 het reguliere SLIM-budget beschikbaar. 

Bron: Rendement en Rijksoverheid