Skip to main content

Ondernemers krijgen 5 jaar de tijd voor afbetalen uitgestelde belasting

Om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen, geeft de Belastingdienst sinds vorig jaar bijzonder uitstel van betaling. Ondernemers krijgen uitstel voor tal van belastingen zoals, loonheffingen, BTW en vennootschapsbelasting. Ondernemers krijgen 5 jaar de tijd om de berg uitgestelde belastingschulden terug te betalen. Zij mogen daar nu 5 jaar over doen in plaats van de eerder afgesproken 3 jaar. Daarnaast hoeven ze pas in 2022 te beginnen met het aflossen van deze schuld. Eerder was afgesproken dat ondernemingen uiterlijk 1 oktober 2021 moeten starten met terugbetalen. Dit is nu verplaatst naar een jaar later, oktober 2022.

Ook heeft het kabinet afgesproken dat de invorderingsrente tot 2024 lager blijft. Belastingplichtigen die te laat zijn met het betalen van hun aanslag, betalen deze rente. Sinds de coronacrisis staat de invorderingsrente op 0,01% en dit blijft tot eind 2021 zo. Vanaf 1 januari 2022 gaat deze rente naar 1%, op 1 juli 2022 naar 2%, op 1 januari 2023 naar 3% en op 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer terug op het oude niveau, 4%.

In een Kamerbrief laat het kabinet weten dat het niet kiest om het volledige bedrag aan belastingschuld of een deel daarvan kwijt te schelden. Het uitstel van belastingbetaling wordt ook niet verlengd na 1 juli 2021. Er wordt daarom ook dringend opgeroepen om vooral uitstel aan te vragen vóór 1 juli. Ondernemingen moeten na deze datum weer gewoon op tijd aan hun nieuwe belastingverplichtingen voldoen. Tenzij het uitstel al eerder dan 1 juli afloopt, geldt dat eerder.

Per 1 juli 2021 stopt ook de soepele omgang met het urencriterium. Tot die datum gaat de Belastingdienst ervan uit dat ondernemers 24 uur per week aan hun onderneming besteden. Op deze manier verliezen zij niet onterecht hun recht op ondernemersaftrek. Vanaf 1 juli 2021 tellen weer alleen de werkelijke gemaakte uren.

Verder zijn onder meer deze belastingmaatregelen wél verlengd tot 1 oktober 2021:

  • Onbelast vergoeden van vaste reiskostenvergoeding.
  • Versoepeling van administratieve verplichtingen in de loonheffingen.
  • Aanvragen van een betaalpauze voor de hypotheek.
  • BTW-tarief van 0% op mondkapjes.

Heeft u vragen over het afbetalen van belastingen? Neem dan contact op met ons team.

Bron: Rendement, Rijksoverheid