Skip to main content

Onbelast vergoeden reiskosten verlengd tot 1 juli 2021

Het kabinet verlengd de onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021. Dit betekent dat werkgevers de bestaande reiskostenvergoeding onbelast aan hun werknemers blijven vergoeden ook al maken werknemers deze reiskosten niet meer als gevolg van het thuiswerken.

Het gaat hierbij om een vaste reiskostenvergoeding die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend aan de werknemer. Een werknemer die na deze datum in dienst is gekomen, heeft geen recht op de reiskostenvergoeding. De werkelijk gereisde kilometers kunnen uiteraard wel onbelast vergoed worden (tegen € 0,19 per kilometer) of bij een vaste reiskostenvergoeding zorgen dat de thuiswerkdagen belast worden. De werkgever kan deze vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Op dit moment worden de mogelijkheden van een aanvullende regeling onderzocht, die het voor de werkgever mogelijk moet maken om onbelaste thuiswerkkosten te vergoeden. Hiervoor bestaat nu nog geen gerichte vrijstelling. Het gaat hier om een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten zoals ICT-middelen en Arbovoorzieningen onbelast te vergoeden. Het duurt nog even voordat deze regeling is ingevoerd. Daarom kunnen werkgevers de vrije ruimte ook gebruiken om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden. De vrije ruimte is voor 2021 in de werkkostenregeling tijdelijk wel verruimd.