Skip to main content

NOW 5e aanvraagperiode: start 6 mei 2021

Bedrijven die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vijfde periode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kunnen vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 bij UWV een aanvraag indienen.

De tegemoetkoming gaat over de periode april tot en met juni 2021.

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

  • Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd als over drie aaneengesloten maanden gemiddeld sprake is van een omzetverlies van minimaal 20%
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden.
  • Is een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als een werknemer wordt ontslagen of een aflopend contract heeft, dan geldt een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag, dan geldt een meldingsplicht via UWV Telefoon NOW.
  • Een tegemoetkoming mag altijd worden aangevraagd, ook als een aanvraag is gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Heeft u vragen over de NOW? Neem dan contact op met ons team.

Bron: Novak – Rijksoverheid