Nieuwe coronasteun voor bedrijven en ondernemers

De coronamaatregelen zijn weer verder aangescherpt en daarom komt het kabinet opnieuw met fors steunpakket om bedrijven en ondernemers te ondersteunen.

NOW 5

Voor de maanden november en december kan de NOW 5 kan aangevraagd worden voor ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met de NOW kunnen bedrijen hun personeel doorbetalen en hierdoor hun medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4:

  • Het vergoedingstarief is opnieuw 85 procent.
  • De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.

Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Voor de NOW 5-subsidie kunnen startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen een voorschot aanvragen. Er is voor de NOW 5 circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verhoogt opnieuw het subsidiepercentage van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Van de TVL kan gebruik gemaakt worden als ondernemers meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Het kabinet heeft ook de staatssteungrens aangepast van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. De Europese Commissie biedt nu deze ruimte. Deze nieuwe staatsteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen belastinguitstel krijgen tot eind dit jaar. Bent u een ondernemer die nog nooit eerder om uitstel heeft gevraagd? Of heeft u alle schulden altijd afgelost? Dan kunt u dit alsnog aanvragen. Ook de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen onder het uitstel.

De invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op 0,01%. Daarna gaat het kabinet de rente stapsgewijs verhogen naar het oude 4%.

Culturele en creatieve sector

Om de culturele sector tot het eind van het jaar te ondersteunen maakt het kabinet 68 miljoen vrij.

Sport

Ook voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Topsport kan ook gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Heeft u vragen over de financiële steunmaatregelen?
Neem dan contact op met ons team.

Bronnen: Rijksoverheid, Fiscount, Rendement