De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de positie van de Belastingdienst

Door de coronacrisis zijn de belastingschulden het afgelopen jaar enorm opgelopen. Ondernemers met een flinke schuldenlast kunnen vanaf nu een beroep doen op de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), om faillissement te voorkomen. Vanaf 1 juli moeten ondernemers hun nieuwe opkomende belastingverplichtingen weer gewoon normaal betalen en vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers hun coronabelastingschulden gaan aflossen. Als jou dit niet lukt, dan kan er in de tussenliggende periode een sanering worden voorbereidt op grond van de WHAO.

De rol van de Belastingdienst
Het kabinet onderzoekt momenteel of het saneringsbeleid van de Belastingdienst verruimd kan worden. Dit kan alleen een positief effect hebben als andere schuldeisers zich ook coulant opstellen. Momenteel wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om tot afspraken te komen voor een herstructurering van onhoudbare schulden bij levensvatbare bedrijven. Het kabinet gaat kijken in de gesprekken die zij de komende weken gaat voeren, hoe bereid private partijen (bijvoorbeeld, banken) zijn, om een coulante houding aan te nemen.

De Belastingdienst zal alleen een sanering van belastingschulden toestaan, als alle andere schulden van een ondernemer ook worden gesaneerd. Op korte termijn moet hier meer duidelijkheid over komen.

Als ondernemer is het namelijk verstandig om snel een keuze te maken: schulden aflossen of zo snel mogelijke een WHAO traject opstarten. Is de onderneming voldoende levensvatbaar of zal de onderneming toch failliet gaan onder de schuldenlast? Hiervoor is het belangrijk om te weten welke positie de Belastingdienst gaat innemen.

Heeft u vragen over WHAO? Neem dan contact op met Van Bergen Ondernemerszaken.

Hart voor de zaak

Bron: Fiscount, Belastingdienst