Laatste steunpakket Coronacrisis kabinet (20 mei)

By 21 mei 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Het kabinet heeft besloten om een laatste steunpakket voor de Coronacrisis te geven.

Het kabinet schiet het bedrijfsleven nog een keer te hulp met  een tweede coronasteunpakket ter waarde van 13 miljard euro. Dat werd op woensdag 20 mei bekend gemaakt. Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni maar het wordt nu met drie maanden verlengd. Doel is het zoveel mogelijk behouden van banen.

Het is een pakket dat bedrijven voor de laatse keer economisch kan ondersteunen. Maar daarnaast is het ook een pakket om de werknemers en werkgevers te prikkelen om na te denken of zij op dezelfde manier, zoals zij altijd deden, door kunnen gaan. Of dat zij een op een andere manier hun geld moeten gaan verdienen in de nieuwe samenleving. 

Minister Wiebes van Economische zaken gaf aan dat het voor sommige sectoren niet meer wordt zoals het was. Het wordt nu belangrijk dat bedrijven zelf gaan voorbereiden en nadenken over deze veranderde situatie, zodat zij straks toch weer op eigen benen kunnen staan. Het is nu de periode dat bedrijven daar over na moeten gaan denken. 

Steunpakket

NOW-regeling

Werkgevers die een beroep doen op de verlengde NOW-regeling krijgen net als nu geen subsidie als ze werknemers ontslaan, maar de boete van 50 procent verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Rond de ontslagboete was veel te doen. Vakbonden hebben zich fel tegen het schrappen van de boete gekeerd.

In de verlengde NOW-regeling kunnen ondernemers een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20 procent omzetverlies hebben. De regeling kent dezelfde systematiek als de vorige, maar de vaste opslag gaat omhoog van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW voortaan ook een bijdrage aan andere kosten dan alleen loonkosten. Verder is in de criteria een tegemoetkoming aan seizoensgebonden bedrijven makkelijker geworden.

Bedrijven die van de regeling profiteren, mogen geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen dividend betalen aan aandeelhouders. Bovendien mag het bedrijf geen eigen aandelen inkopen. Verder worden werkgevers die NOW aanvragen, verplicht hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Daarvoor trekt het kabinet 50 miljoen uit.

Partnertoets

De voorwaarden voor zzp-ers die aanspraak willen maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum worden strenger. Daarvoor wordt een zogenoemde partnertoets ingevoerd. Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen financiële 'coronasteun' meer krijgen.

De invoering van de partnertoets is bedoeld om te garanderen dat alleen zzp'ers in 'broodnood' een beroep doen op de zzp-regeling.

Compensatie vaste lasten, uitkering flexwerkers

MKB'ers in onder meer de horeca, recreatie en theaters die getroffen zijn door de crisis krijgen een compensatie voor hun vaste lasten die kan oplopen tot 20.000 euro. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het omzetverlies. Allerlei kredietregelingen voor kleine en middelgrote bedrijven lopen door.

Flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren en niet in aanmerking komen voor WW of bijstand kunnen drie maanden lang een uitkering krijgen van 600 euro. In totaal gaat het dan dus om 1800 euro. De betrokkenen moeten wel kunnen aantonen dat ze in de maand februari 500 euro of meer verdienden. Verder wil Koolmees de regeling nog met de Kamer bespreken voordat hij hem invoert.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 september. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De rente wordt verlaagd.

De begrotingsoverschotten van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor “diepe zakken” bij Minister Wopke Hoekstra van Financiën. Maar ondanks de sterke buffers die de laatste jaren zijn opgebouwd, kan de belastingbetaler volgens hem niet tot in het oneindige blijven opdraaien voor de financiële problemen van bedrijven als gevolg van de coronacrisis.

Heeft u vragen over dit steunpakket? Neem dan contact op met het team Van Bergen Ondernemerszaken

Bron: Financieel Management, NOS, Rijksoverheid