Kabinet wil aflossingstermijn belasting niet verlengen

Het kabinet houdt vast aan de maximale termijn van 5 jaar voor het terugbetalen van belastingschulden die zijn uitgesteld in verband met de coronacrisis. Ondernemers kunnen wel op enige flexibiliteit rekenen, zoals per kwartaal terugbetalen in plaats van per maand.

Ondernemers willen langere aflostermijn

Er staat nog € 21 miljard aan uitgestelde belastingen open. Die schuld is verdeeld over ruim 279.000 ondernemingen, maar er zitten grote verschillen tussen de opgebouwde schulden per onderneming.
Voor alle ondernemers die nog een uitgestelde schuld hebben openstaan bij de Belastingdienst geldt dat zij uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 moeten starten met het aflossen van die schuld. Daarvoor krijgen zij maximaal 5 jaar de tijd. In een recent onderzoek over de coronaschulden riepen verschillende ondernemers op om die maximumtermijn te verlengen. Het aflossingsbedrag weegt namelijk zo zwaar op de bedrijfsvoering dat er (te) weinig ruimte overblijft om te ondernemen.

Aflossen per kwartaal en betaalpauze

Het kabinet gaat hier niet in mee, blijkt nu uit een brief an de Tweede Kamer. De regering geeft aan geen coronasteun meer te geven en al genoeg te hebben gedaan om de ondernemingen tegemoet te komen. Wel wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen enigszins tegemoet komen door wat flexibiliteit in te bouwen:

  • Ondernemers kunnen de maandelijkse aflossingsbedragen per kwartaal betalen in plaats van per maand.
  • Ondernemers kunnen een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal drie maanden) aanvragen. De totale aflossingstermijn verandert hierdoor dus niet. De bedragen die tijdens de pauze niet zijn betaald worden opgeteld bij de resterende termijnen en dus gaat het maandbedrag omhoog.

Schriftelijk verzoeken om toepassing

Ondernemingen die hiervoor in aanmerking willen komen moeten allereerst blijven voldoen aan hun nieuwe belastingverplichtingen. Daarnaast moeten zij schriftelijk verzoeken om de uitzonderingen toe te passen. Uit dat verzoek moet blijken dat er aflossingsproblemen zijn.

Heeft u vragen over het aflossen van belastingschuld? Neem dan contact op ons team.

Bron: Rendement, Belastingdienst