Er zijn enkele wijzigingen van de NOW in een kamerbrief aangekondigd. Voor de NOW 2.0 is de subsidievaststelling van 2.0 met vijf maanden vertraagd en voor de NOW 1.0 komt er een ondergrens voor het terugbetalen van het subsidiegeld.

Er zijn momenteel meerdere versie van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) – NOW 1.0, 2.0 en 3.0. Al deze maatregelen en bijkomende werkzaamheden vragen veel tijd van UWV. Het lukt het UWV niet om al het werk op de geplande data uit te voeren. Daarom is de datum voor aanvraag van de definitieve subsidievaststelling van de NOW 2.0 uitgesteld. Werkgevers zouden vanaf 15 november 2020 de aanvraag kunnen indienen. Dit wordt nu 15 april 2021. De werkgevers hebben het voorschot van 80% al binnen, maar blijven dus langer in onzekerheid over het definitieve bedrag.

Terug betaling subsidie NOW 1.0 ondergrens van € 500
Voor de NOW 1.0 is de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag al aan te vragen. In de aanvraag bekijkt het UWV of bijstelling van het subsidiebedrag nodig is. Dit kan het geval zijn als er iets is veranderd in de gegevens die de werkgever bij de aanvraag van het voorschot heeft doorgegeven. Als blijkt dat een werkgever te veel subsidiegeld bij het voorschot heeft ontvangen, dan vordert het UWV dit geld terug. Het UWV hanteert een ondergrens van € 500, omdat een invordering veel werk kost. Als het bedrag van de invordering lager is dan € 500, hoeft de werkgever niets terug te betalen.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken