In 2022 hoger gebruikelijk loon

De afgelopen twee coronajaren mocht je onder voorwaarden het gebruikelijk loon via een speciale formule baseren op jouw omzetverlies. Deze regeling geldt niet meer in 2022. Het gebruikelijk loon dat je als dga geacht wordt te genieten uit jouw bv, wordt nu weer ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 48.000.

De ondergrens is in beginsel dus € 48.000. Dat is een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2021. Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. Je moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen.

Bron: Fiscount