Tegemoetkoming Vaste Lasten

Het is de overheid niet gelukt de verhoogde TVL Q4 uit te betalen

Eerder ontving u bericht dat u de uitbetaling van het verhoogde subsidiepercentage van TVL Q4 2020 eind februari zou ontvangen. De overheid meldt nu dat ze dit niet gaan halen.

Op 9 februari hebben ze toestemming gekregen van de Europese Commissie om de aanvullende subsidiebedragen uit te keren. Om dit toe te passen zijn ingrijpende systeemwijzingen nodig en dat kost tijd.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?
De definitieve subsidie inclusief de verhoging van het subsidiepercentage (en eventuele VGD-opslag) wordt nu in een keer bij de vaststelling van TVL Q4 2020 berekend.

Tijdens de vaststelling geeft u uw werkelijke omzet voor het 4e kwartaal door. Tussen begin maart en uiterlijk half april ontvangt u hierover per mail bericht. U krijgt naar verwachting binnen 16 weken de rest van uw subsidie als u daar recht op heeft. Bij een groot deel van de vaststellingsprocedures gaat dit echter veel sneller.

Let op: Uw definitieve TVL-subsidie voor het 4e kwartaal van 2020 wordt alleen hoger als u meer dan 30% omzetverlies had in het 4e kwartaal van 2020. Bij 30% omzetverlies blijft het subsidiepercentage 50%.

Bron: Rijksoverheid