Skip to main content

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is uitgewerkt. De BIK heeft de vorm van een afdrachtvermindering. Met de BIK wil het kabinet werkgevers stimuleren om investeringen te doen tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. De investeringen zouden hierdoor naar voren moeten worden gehaald. De BIK is een tijdelijke regeling. Feitelijke procedure van hoe aan te vragen of te claimen is under construction.

Korting innen via de loonbelasting/premie volksverzekeringen
De BIK wordt vorm gegeven als een afdrachtvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De vormgeving van een afdrachtvermindering heeft het voordeel dat de tegemoetkoming bij een gelijke investering voor alle werkgevers gelijk is. Het is daardoor niet alleen voordelig voor ondernemingen die winst maken. Omdat de BIK is gekoppeld aan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen kunnen werkgevers de korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de aangifte loonheffingen te verzilveren.

Investering moet zijn gedaan op of na 1 oktober
De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. U moet de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 helemaal hebben betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling ook gebruiken.

  • Bij investeringen tot €5.000.000 per kalenderjaar is de korting van 3% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven €5.000.000 is de korting 2,44% van het investeringsbedrag.

Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag.

Verschillende regelingen tegelijkertijd benutten
Er zijn een aantal investeringskortingen, zoals: De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Deze kunnen met de BIK tijdelijk worden aangevuld. Het is mogelijk om verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten als ze van toepassing zijn op een investering.

Uitvoering ligt bij RVO en Belastingdienst
De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing.

Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit zal uiterlijk 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld van Rijksoverheid

Bron: Rendement – Rijksoverheid