Coronasteunpakket 3.0 loopt door tot en met juni 2021

By 8 september 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Het derde pakket aan coronasteunmaartegelen is onlangs bekendgemaakt. Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt door tot en met juni 2021.

Het derde steunpakket met coronamaatregelen bevat nog een deel van de ‘oude’ maatregelen die nu geschikt zijn gemaakt om langer mee te gaan en een aantal nieuwe maatregelen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is in ieder geval met negen maanden verlengd.

Vermogenstoets bij TOZO
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) loopt ook door tot en met juni 2021. Nieuw bij deze regeling is dat er een vermogenstoets aan wordt gekoppeld. Deze houdt in dat ondernemers met een vermogen hoger dan € 46.520 niet meer in aanmerking komen voor de TOZO. De eigen woning of het bedrijfspand vallen niet onder het vermogen. Het inkomen van een partner telde al mee in TOZO 2.0 en zal dus ook in deze 3.0 versie meetellen. De TOZO 3.0 loopt tot en met juni 2021. Hierna moeten zelfstandigen een beroep op een bijstandsuitkering gaan doen.

TVL voor aangewezen sectoren
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt tevens door het kabinet verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling  biedt ondernemers een compensatie van maximaal € 90.000 (nu is dit nog € 50.000) per periode van drie maanden voor vaste lasten in aangewezen getroffen sectoren. Hierbij gaat men uit van SBI-codes en een forfait aan vaste lasten, waarvan 50% wordt vergoed. Hiervoor geldt dat voor de eerste periode (oktober tot en met december 2020) er een minimale omzetdaling van 30% ten opzichte van diezelfde periode in 2019 moet zijn. Voor de tweede periode (januari t/m maart 2021) is dat een omzetdaling van 40% en voor de derde periode (april t/m juni 2021) geldt een omzetdaling van 45%.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Verder aangekondigde steunmaatregelen
Naast bovenstaande maatregelen zijn door het kabinet nog de volgende plannen aangekondigd:

  • Ondernemers die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen moeten in maximaal 24 maanden de achterstallige bedragen betalen (tot 1 januari 2023).
  • Er komen nieuwe maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en economische groei.
  • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote ondernemingen voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 bestaan.
  • Er komt extra geld voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.
  • Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen nog € 482 miljoen extra uit.

Bron: Fiscaal rendement