Heeft u door de corona bijzonder uitstel van belasting gekregen. Dan krijgt u nu langer de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. Daar heeft u 36 maanden de tijd voor en u hoeft pas te beginnen met aflossen vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 informeert de Belastingdienst u meer over de door u af te lossen schuld.

Heeft u eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan is het tot 31 december mogelijk om dit uitstel te verlengen. Wanneer u niet kiest om bijzonder uitstel van betaling te verlengen, dan verwacht de Belastingdienst dat u de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

1e keer bijzonder uitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2020
Ben u recent in de financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Dan kan u tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021
• 30 september 2020: deadline voor 1e aanvraag bijzonder uitstel van betaling.
• 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling.
• Voorjaar 2021: de werkgever ontvangt een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.
• 1 juli 2021: De Belastingdienst verwacht dat u begint met het aflossen van uw belastingschuld.

Bron: Belastingdienst