Skip to main content

Coronacrisis: Werkgever mag opnemen vakantiedagen niet verplichten

By 24 april 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Door de coronamaatregelen kan een werkgever een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. De werkgever hoeft daarnaast ook niet in te gaan op het verzoek om zijn geplande vakantiedagen in te trekken. 
 
Het kan zo zijn dat werkgevers aan hun werknemers vragen verplicht vakantiedagen op te nemen, omdat er door het COVID-19 virus en de maatregelen hiervoor minder werkaanbod is en deze werknemers op deze manier dan hun vakantiedagen opmaken. De werkgevers mogen deze vraag stellen aan hun werknemers, maar de werknemers mogen dit verzoek weigeren. 

Echter kunnen de werkgevers de werknemers wel stimuleren om de resterende vakantiedagen van 2019 op te nemen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2020.

Aangevraagde vakantiedagen werknemers
Andersom hoeven werkgevers de al ingediende vakantiedagen van haar werknemers ook niet in te trekken. Het kan zo zijn dat werknemers een reis gepland hadden en hiervoor hun vakantiedagen hadden opgenomen, en dat deze reis nu door het coronavirus niet doorgaat. De werkgever hoeft niet op dit verzoek in te gaan. Dit betekent dat de werknemer zijn eenmaal goedgekeurde vakantiedagen moet opnemen. De werkgever kan wel overleggen met zijn werknemer of er andere mogelijkheden zijn. Er wordt geadviseerd wel gewoon vakantie op te nemen gedurende deze coronatijd, want ook bij het thuiswerken vanwege het coronavirus hebben de werknemers voldoende rust en ontspanning nodig. 

Verplichte vrije dagen en verplicht opnemen adv-dagen
Het is wel mogelijk om verplichte vrije dagen af te spreken, bijvoorbeeld de dag na Hemelvaart. Deze afspraken moeten zijn vastgelegd in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst. Wil de werkgever de verplichte collectieve vrije dagen wijzigen, dan moet de ondernemingsraad hiermee instemmen. Een werkgever kan soms werknemers wel verplichten om adv-uren (arbeidsuurverkorting) op te nemen, maar ook dit moet dan al schriftelijk zijn vastgelegd.

Bron: Rendement