Uitbreiding corona steun- en herstelpakket

De overheid heeft vorige week het economische steunpakket verder uitgebreid. Het steunpakket voor banen en economie wordt met 7,6 miljard fors uitgebreid. Dit pakket loopt tot en met juni 2021.
Financiële tegemoetkoming:
 • NOW: Tegemoetkoming in loonkosten
 • Tozo: Inkomensondersteuning en lening
 • TVL: Tegemoetkoming vaste lasten
 • TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Deze regeling is binnen het derde steunpakket (NOW 3.0) verlegd tot 30 juni 2021. Wijziging:

 • Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming zal zijn. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen naar verhouding van de omzetdaling. Je kunt een berekening maken (een schatting) hoe hoog dit definitieve bedrag wordt met de  simulatietool van UWV.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is er voor zelfstandigen (inclusief zzp’ers) om inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Tozo 3 wordt verlegd tot 1 april 2021. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 geldt geen vermogenstoets. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

 • De Tozo vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (max. 1500 euro netto per maand). Een voorwaarde hiervoor is dat je totale inkomen onder het bijstandsniveau is gekomen als gevolg van de coronacrisis.
 • Deze regeling geldt ook als je in loondienst werkt en je totale inkomen nu onder het bijstandsniveau uitkomt.
 • De Tozo 3.0 bevat een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige geen inkomensondersteuning.
 • Er geldt geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Wel is aangekondigd dat de vermogenstoets vanaf 1 april 2021 alsnog gaat gelden (Bij de Tozo 4.0).
 • Liquiditeitsproblemen kunnen opgelost worden door een beroep te doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de TVL regeling wordt uitgebreid:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Dit geldt ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar een vast percentage van 85%.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar 1.500 euro.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. En verhoogd naar 400.000 euro voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 gestart zijn met hun onderneming.
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel. De TVL wordt niet afgebouwd.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

De verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven hebben recht op de VGD bovenop de TVL subsidie van het 4e kwartaal van 2020 en in het 1e kwartaal van 2021. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten van de (kerst)voorraad, deze is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. Het maximale bedrag aan subsidie is 20.160 euro.

Non-food detailhanderlondernemingen die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven bij de KVK en nu zijn gesloten, ontvangen 101 euro. Op 21 januari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en wordt verhoogd naar 21% tot maximaal 200.000 euro.

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Ook de verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen 1 keer een opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020. De opslag HVA is minstens 2,8% van het omzetverlies. Als het omzetverlies meer is, neemt dit percentage toe. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven bij de KVK ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Deze opslag geldt niet voor event-catering en hotel-restaurants.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

Voor mensen die net buiten de boot vallen heeft het kabinet de TONK ingesteld. Deze tegemoetkomingsregeling is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten hebben zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Bekijk en lees hier meer over alle regelingen, de manier van aanvragen en overige steunmaatregelen. 

Heeft u vragen over dit nieuw steunpakket? Neem dan contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.

Bronnen: KVK, Ondernemersplein, Rijksoverheid