Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. De Belastingdienst biedt u daarvoor een belastingregeling aan.

Hoe werkt de betalingsregeling?
U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen.

Lees hier verder over de belastingregeling.

Heb je ondanks de betalingsregeling moeite met het terugbetalen van de belastingschuld?
Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u de Belastingdienst vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Lees hier verder.

Bron: Rijksoverheid