Vanaf 1 oktober 2020 wordt de maatregel ‘verlaging belastingrente’ niet verder verlengd.
De belastingrente wordt weer vastgesteld op 4%. In maart werd in het coronasteunpakket aangekondigd om het percentage belastingrente tijdelijk te verlagen naar 0,01%. De belastingrente dient als prikkel voor de belastingplichtige om tijdig en juist aangifte te doen of om een voorlopige aanslag te verzoeken.

Het verlaagde percentage invorderingsrente wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Heeft u vragen over de verlaging belasitng- en invorderingsrente? Neem contact op met Team Van Bergen Ondernemerszaken.