Skip to main content

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage Kinderopvang terug

By 23 maart 2020december 8th, 2020Corona nieuws

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de Kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Ook ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen, en dus wel gebruik maken van noodopvang, krijgen hun eigen bijdrage terug. Hiervoor hebben de brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen op vrijdag 20 maart 2020 een intentieverklaring getekend.

Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen, en als de reguliere situatie terugkeert blijft ook de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden. Voor ouders in cruciale beroepen geldt dat ook als in een gezin slechts één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, er een beroep kan worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

De compensatie wordt overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Als de situatie langer aanhoudt, dan kan deze mogelijkheid, bijvoorbeeld met enkele weken, verlengd worden.

Meer informatie over deze regeling vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Register Belastingadviseurs / 23-03-2020