Organisaties waarvoor geen derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig is hebben vanaf 7 oktober 2020 23 weken de tijd om een aanvraag in te dienen bij het UWV voor de definitieve subsidieberekening van de NOW 1.0. Zij hebben tot en met 23 maart 2021. Doordat de wetgever veel verantwoording neerlegt bij intermediairs, dient een administratie- of accountantskantoor, ook zonder dat er sprake is van een verplichte derdenverklaring of accountantsverklaring, bepaalde gegevens nauwgezet te controleren.

Wat betekent dit voor ons kantoor?
Voor ons kantoor betekent dit dat wij, wanneer wij de definitieve aanvraag indienen voor de NOW 1.0, volgens een werkprogramma onder meer de volgende controles doen:

  • Is de omzet over 2019 juist vastgesteld
  • Is de omzet voor de aangevraagde periode afgegrensd en heeft deze een waarschijnlijke marge vergeleken met voorgaande jaren en de branche
  • Sluit de verzamelloonstaat aan bij de loonaangifte over de meetperiode
  • Worden de nettolonen ook aan de juiste personen uitbetaald
  • Is er een andere COVID subsidie geweest die als omzet moet worden meegenomen, zoals de TOGS, TVL of de TOZO

Ook wanneer wij de definitieve aanvraag niet indienen zullen deze controles bij het samenstellen van de jaarrekening over 2020 door ons worden gedaan.

Voor de cliënten waarvoor wij de voorlopige aanvraag NOW 1.0 hebben ingediend zijn wij al bezig met bovengenoemde controles.

Indien u de voorlopige aanvraag NOW 1.0 zelf heeft ingediend, dan horen wij graag of wij voor u de definitieve aanvraag moeten opstarten.

Van Bergen Ondernemerszaken heeft ervoor gekozen om de definitieve aanvragen NOW 1.0 waarvoor een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig is in januari 2021 op te starten.