Aanvragen tegemoetkoming NOW 7

De aanvraagperiode van NOW 7 is geopend van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. Met het formulier ‘Aanvragen tegemoetkoming NOW zevende aanvraagperiode’ doet u een aanvraag voor een tegemoetkoming NOW voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021). De NOW 7 is aan te vragen bij het UWV.

De voorwaarden van de NOW zijn bijna gelijk aan de vorige periode:

  • Omzetverlies: minimaal 20%. Bij eerdere NOW-aanvragen konden ondernemers kiezen over welke maanden zij het omzetverlies wilden laten berekenen. Deze NOW is dat niet mogelijk; het omzetverlies wordt berekend over november en december 2021. Het maximale omzetverlies dat ingevuld kan worden bij de aanvraag is 90% (update: 20 december).
  • Subsidiepercentage: 85%
  • Referentiemaand loonsom: september 2021
  • Referentieperiode omzet: 2019/6. Ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 gestart zijn, kunnen ook aanspraak maken op de NOW. Hiervoor geldt een andere referentieperiode:
    • gestart tussen 1/2/2020 en 1/7/2021: periode juli/augustus/september/oktober. Deze periode wordt omgerekend naar twee maanden.
    • gestart tussen 1/7/2021 en 30/9/2021: eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021. Deze periode wordt omgerekend naar twee maanden.
  • Overig: Forfaitaire opslag blijft 40% en het maximaal te vergoeden dagloon is twee maal het maximale dagloon. Loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15%.

Aanvragen TVL q4 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

U kunt TVL Q4 2021 hier aanvragen van 20 december, 8:00 uur tot 28 januari, 17:00 uur.

Bronnen: Rijksoverheid, UWV