Meer subsidie voor lonen via NOW

Het steun- en herstelpakket voor de economie is in januari flink verruimd. Wat heeft dit voor een gevolgen voor de NOW?

De vergoeding van de loonsom in de NOW wordt verhoogd van 80% naar 85%. Ook heeft het kabinet besloten van de afbouw van de NOW voor het tweede kwartaal terug te draaien. Met de verhoging wil het kabinet ondernemingen extra tegemoetkomen als hun omzet daalt door de coronacrisis. Zowel in het eerste als het tweede kwartaal van 2021 kan de werkgever maximaal 85% van de loonsom vergoed krijgen. Daalt de loonsom in het eerste en tweede kwartaal met maximaal 10%, dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag. De vrijstelling van de loonsom blijft nu dus maximaal 10%.

Om in aanmerking te komen voor de NOW moet de werkgever in zowel het eerste als tweede kwartaal een minimaal omzetverlies van 20% hebben (dit was 30% in 2e kwartaal). Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in beide kwartalen gebaseerd op tweemaal het dagloon.

Werkgevers kunnen van 15 februari tot en met 14 maart NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart. De werkgever ontvangt binnen een paar dagen na aanvraag een voorschot als hij aan de voorwaarden voldoet. De uitbetalingen zullen iets langer duren dan de eerdere NOW-uitbetalingen, omdat de nieuwe verhoging in de vergoeding meegenomen wordt.

Heeft u vragen over de NOW of over andere coronasteunmaatregelen? Neem dan contact op met ons team Van Bergen Ondernemerszaken.