Skip to main content

Wat is het verschil tussen een accountant en een boekhouder?

By 17 oktober 2019januari 11th, 2021Blog
Weet u het? Wij zetten het voor u op een rijtje.
Bij Van Bergen Ondernemerszaken krijgen wij vaak de vraag, wat is het verschil tussen jullie als accountant ten opzichte van een boekhouder. Dit is namelijk ook terug te zien in de prijs, een accountant vraagt een hoger tarief (hieronder leest u waarom). Om u een antwoord op deze vraag te geven, zetten we de belangrijkste verschillen voor u op een rijtje:
  • De werkzaamheden

Een boekhouder voert veelal uitvoerende taken uit. Het is een ondersteuning bij de bedrijfsadministratie. Een accountant, zoals Van Bergen Ondernemerszaken, voert deze algemene taken uit, maar richt zich met name op het bijhorende advies en de controle. Juist deze adviesrol; luisterend naar de klant en zijn zaak, kijkend naar de cijfers en komen tot een passend, persoonlijk advies. Dat is het ‘extra’ wat wij als accountant doen. Een advies waar u iets aan hebt en waar in de toekomst van op aan kan.

  • Gedrags- en beroepsregels

Wij als accountant worden jaarlijks gecontroleerd op ons werk; of wij ons aan de gedrags- en beroepsregels houden. Het is voor ons een verplichting om jaarlijkse kennis te onderhouden, up-to-date te zijn met alle trends en ontwikkelingen en ons continue te verdiepen in de veranderende markt. Boekhouders hoeven dat niet.

Doordat wij als accountant up-to-date zijn, kunnen wij u passend advies geven dat aansluit bij de veranderende markt. Zodat u goed bent voorbereid op de toekomst.

  • Een accountant ben je niet zomaar!

Het zijn van een accountant ben je niet zomaar. Deze titel is beschermd en moet je verdienen met een opleiding en inschrijving in het accountantsregister van de Nederlandse Beroeporganisatie van Accountants (NBA). Een accountant (en de register belastingadviseur) moeten jaarlijks permanente educatie (PE) volgen, bij onvoldoende PE-punten volgt er verlies van zijn titel (kwaliteitskeurmerk).

Voor het zijn van een boekhouder is dat heel anders. Iedereen mag zichzelf boekhouder noemen en deze titel gebruiken.

Uw accountant als sparringpartner
Sparren over de juiste rechtsvorm of fiscale optimalisatie? Van gedachten wisselen over uw groeiplannen? Of verdienmodellen in kaart brengen? We gaan graag een uurtje met u om tafel om mee te denken in uw ondernemersvraagstukken en te kijken wat u nodig hebt om uw ondernemersdoelen te behalen.

Een accountant analyseert en begrijpt de business van de ondernemer en heeft altijd een objectieve blik.

Accountants adviseren over uiteenlopende zaken: de meeste geschikte ondernemingsvorm – structuur, het optimaal benutten van subsidies en fondsen, de innovatiebox, het opstellen van de jaarrekening, zodat deze voldoet aan alle (wettelijke) eisen etc.

Natuurlijk heeft niet iedere ondernemer een accountant nodig en heeft hij genoeg aan een boekhouder. Het verschilt per ondernemer/per persoon of hij of zij meer behoefte heeft aan die aanvullende adviesrol die een accountant biedt en een boekhouder niet aanbiedt. Deze keus ligt geheel bij de ondernemer.

Van Bergen Ondernemerszaken
Kortom, een accountant, zoals Van Bergen Ondernemerszaken, gaat verder dan een boekhouder. Bij Van Bergen kijken we écht verder dan uw cijfers. Als accountant. Als belastingadviseur. Maar veel meer nog als specialist in ondernemerszaken. We zien kansen. Zoeken naar mogelijkheden. En denken vooruit. Vanuit hart voor uw zaak.

Op zoek naar een sparringpartner voor uw ondernemerszaken? Voor een welkomsttarief van slechts 75 euro! Sparren. Oprecht en eerlijk, zonder luchtkastelen te bouwen.